Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

9 класс

Биология

Тема урока: «Органы размножения. Половые клетки.»
Задание:
1. Прочитать §46
2. Записать строение и функции мужской и женской половых систем
3. Выписать определения выделенных понятий
4. Зарисовать строение половых клеток.
Домашнее задание : изучить §46. Устно ответить на вопросы на стр. 188

Обществоведение

Тема: Медиакультура современного общества

§20, письменно охарактеризовать медиатексты современного общества.

 

 Математика

Правильные многоугольники

Кл/р: с.164, № 1-3 (а,в)

Д/з: с.164, № 2(б), 3(б)

Информатика

§ 26. Знакомство с 3 D редактором

 упр.1, упр.2.

Физическая культура и здоровье

Девочки: Развитие двигательных способностей. Прыжки через короткую скакалку за 1 мин. – 135 раз. Правила игры в волейбол.

9 клас

Беларуская мова

 

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак”

 

Паўтарыць § 31

Выканаць тэст

 

Выканаць у сшытку і толькі аказы скінуць на Вайбер +375292249104

9

Беларуская літаратура

 

Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”.

knihi.com › Niepautornaja_viasna

 

Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Маральна-этычныя праблемы аповесці”

Паведамленне напісаць і скінуць на Вайбер +375292249104

Тэставая работа 9 клас

 

  1.          Адзначце правільнае сцвярджэнне:

Складаны сказ з рознымі відамі сувязі — гэта сказ, у якім...

а)         адна з граматычных частак сэнсава падпарадкавана другой;

б)         тры і больш граматычных частак звязаны паміж сабой рознымі відамі сувязі: злучнікавай і бяззлучнікавай сувяззю або злучальнымі і падпарадкавальнымі злучнікамі ці злучальнымі словамі;

в)         граматычныя часткі адносна раўнапраўныя, самастойныя па сэнсе і звязаныя злучальнымі злучнікамі.

  1.          Адзначце правільнае сцвярджэнне:

У складаных сказах з рознымі відамі сувязі па сэнсавай цэласнасці можна вылучыць...

а)         адну сэнсавую частку;  в) тры сэнсавыя часткі.

б)         дзве сэнсавыя часткі;

  1.          Адзначце колькасць граматычных частак у сказе (знакі прыпынку не расстаўлены):

Цяпер яны ляжалі крыху далей і яму ўжо было нязручна іх браць бо даводзілася рабіць крок назад а потым сунуцца наперад каб патрапіць на тое месца дзе чакаў снапы Гукаты. (У. Шахавец)

а)         дзве;  в) чатыры;  д) шэсць.

б)         тры;   г) пяць;

  1.          Адзначце сказы з рознымі відамі сувязі частак:

а)         Дзе вечная пустка была, там горад паўстаў і расце, а стужкай чыгунка лягла,  дзе ўчора стаяў лес яшчэ. (Я. Купала)

б)         Бацька шкадаваў, што няма маці дома ў такі цяжкі час, але ён спадзяваўся, што яна хутка прыйдзе. (А. Якімовіч)

в)         Песня была пра любімы горад, які пакідае юнак, каб бараніць сваю Радзіму. (I. Навуменка)

г)         Усё зразумеў Данік яшчэ і таму, што ў апавяданні, якое чытала ім настаўніца,  гаварылася пра такіх жа, як ён, дзяцей вясковай беднаты. (Я. Брыль)

д)         Квітнее культура, красуюцца школы, і песні спявае народ твой вясёлы.

е)         Кепска, аднак, маляваць пры лямпе: святло жаўціць і цені вельмі вострыя, густыя. (Я. Брыль)

  1.          Пры дапамозе чаго звязаны паміж сабой сэнсавыя часткі ў складаным сказе?

Дзе вечная пустка была, там горад паўстаў і расце, а стужкай чыгунка лягла,  дзе ўчора стаяў лес яшчэ. (Я. Купала)

а)         злучальным злучнікам і:        в) злучальным злучнікам а.

б)         злучальным словам дзе;

  1.          Што ўяўляе сабой у складаным сказе другая сэнсавая частка па граматычнай будове?

Баючыся спалохаць птахаў, я запаволіў крок: мяне цікавіла, што яны будуць рабіць, дзе няма ні вады, ні іх прысмакаў. (М. Танк)

а)         просты сказ;

б)         складаназлучаны сказ;

в)         складаназалежны сказ з дзвюма даданымі часткамі;

г)         бяззлучнікавы сказ;

д)         складаназалежны сказ з адной даданай часткай.

  1.          Адзначце правільны разбор па членах сказа:

а)         Сонца апускаецца ўсё ніжэй і ніжэй, і ўжо на палубе адчуваецца едкі халадок — блізіцца вечар.

б)         Сонца апускаецца ўсё ніжэй і ніжэй, і ўжо на палубе адчуваецца едкі халадок — блізіцца вечар.

в)         Сонца апускаецца ўсё ніжэй і ніжэй, і ўжо на палубе адчуваецца едкі халадок — блізіцца вечар.

  1.          Адзначце сказы са злучальнай і падпарадкавальнай сувяззю:

а)         Скаварада была гарачая, і цеста зласнавата шыпела; ад скаварады ішоў прыемны зваблівы пах, які смачна казытаў у носе. (Б. Сачанка)

б)         Аселі шэрыя сумёты, ляціць апошні цёплы снег, а я ад тумнае самоты ў цішыню лясную збег. (М. Лобан)

в)         Не тое лепшае, што навейшае, а тое лепшае, што раднейшае. (Прыказка)

  1.          Адзначце сказы, у якіх правільна расстаўлены знакі прыпынку:

а)         Лабановіч адчуваў вялікае маральнае задавальненне вучні займаліся дружна, старанна і рабілі значныя поспехі. (Я. Колас)

б)         Бацька шкадаваў, што няма маці дома ў такі цяжкі час, але ён спадзяваўся, што яна хутка прыйдзе. (А. Якімовіч)

в)         А хлопец гаварыў, і голас яго зрываўся на дзіцячы ўскрык, у якім чулася нечалавечая крыўда, крывавы боль растаптаных мар, спадзяванняў. (М. Лынькоў)

г) Вечар быў млосны, дзённая спёка ўжо сышла, але ў паветры яшчэ патыхала духменем, (I. Мележ)

  1.        Адзначце сказ, які адпавядае схеме:

[наз., (які...), ...], а [...].

а)         У кроплі расы зіхаціць сонца, у магічным крышталі слова — ключ, якім можна адамкнуць скарбніцу мовы народа. (В. Вітка)

б)         Мы добра бачым тую небяспеку,  якая пагражае людзям, і трэба зрабіць усё для таго, каб адвесці бяду. (1. Мележ)

в)         Шлях, які ляжыць паміж Масквой і Мінскам, масквічы называюць Мінскай шашой, а мінчане — Макоўскай. (П. Панчанка)

г)         Святлела неба, і недзе там, куды бег паравоз, разгараўся ўжо новы дзень.

 

Разделы сайта